Anglie 2019

Článek o divokých koní z Exmooru

Infrormace o zahraniční exkurzi studentů GJW do Anglie v květnu 2019.

Termín konání: 26. 5. - 1. 6. 2019

NOVÉ Tabulka s intrukcemi pro převod částky za vstupy v Portsmouth a doplatek za vstup do Stonehene.

Aktuality k 16. květnu 2019:

Týká se nezletilých žáků: Nejpozději do 23. května 2019 je třeba odevzdat dva dokumenty 

1) Alespoň jedním zák. zástupcem podepsaný Souhlas s vycestováním

formulář zde (vyplňujete pouze horní polovinu druhé strany, tu pak rodič vytiskne a podepíše, údaje o doprovodné osobě doplníme my, první strana slouží jen jako překlad)

2) Zákonným zástupcem podepsané Prohlášení o bezinfekčnosti

formulář zde

Zletilí studenti podepíší tento formulář sami, společně s poučením o BOZP

Další pokyny, výstupy z dnešní předodjezdové schůzky v aule:

1) Kdo neodevzdal pas (cestovní doklad) dnes, přinese jej nejpozději zítra (tj. 17. 5. 2019) do velké přestávky do kabinetu B16. 
2) Částka na vstupy s sebou: Původně bylo plánováno 50 liber, ale nakonec postačí jen 30 liber. Zbytek této částky převedete v korunách na účet školy (tímto způsobem doplatí zletilí studenti doplatek vstupného do Stonehenge, jejich cena je nakonec vyšší, a všichni studenti vstupenku do Portsmouth Historic Dockyard a na Spinnaker Tower, částka bude upřesněna). 
3) Výši doporučeného kapesného nestanovujeme. Necháme to na individuálním posouzení. (Sendvič + nápoj stojí v běžném obchodě okolo 7 liber. Strava je detailně rozepsána u jednotlivých dnů na plakátku níže.)
4) Nezletilí studenti dají rodičům podepsat formuláře, které dostali na schůzce. Případně si je stáhnou z tohoto webu.
5) Zletilí studenti podepíší prohlášení o bezinfekčnosti v průběhu příštího týdne společně s poučením o BOZP. 
6) Do Anglie je třeba mít s sebou adaptér na anglickou zásuvku. Lze sehnat v některých prodejnách elektro, jistota je internet. Adaptér vypadá např. takto http://bit.do/eSyzd
7) Sledujte předpověď počasí a počítejte při výběru oblečení s tím, že můžeme zmoknout. Budeme se pohybovat venku, hodně chodit, i v přírodě, přizpůsobte tomu i výběr obuvi.

 link

Program:

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://aj.gjwprostejov.cz/
https://aj.gjwprostejov.cz/anglie-2019
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému